Warunki podróży

 • 1. Rezerwacja

  Aby dokonać rezerwacji, musisz mieć ukończone 18 lat FlySmarter.
  Upewnij się, że wprowadziłeś poprawne imiona. Nazwiska wszystkich podróżnych należy wpisać w procesie rezerwacji w takiej formie, w jakiej są zapisane w paszporcie. Bilety lotnicze są imienne i nie można ich zmieniać. Linie lotnicze nie zezwalają na zmianę litery/liter w imieniu lub nazwisku. W przypadku wpisania błędnego imienia i nazwiska rezerwacja jest traktowana jako anulowana, a w przypadku nowej rezerwacji z prawidłowym nazwiskiem nie można zagwarantować miejsc i cen.
  Upewnij się, że wpisałeś poprawny adres e-mail. Cała korespondencja od FlySmarter będzie wysłąna do Ciebie za pośrednictwem podanego adresu e-mail i/lub strony internetowej. Poinformuj FlySmarter z podanego przez Ciebie adresu e-mail wysyłając wiadomość na adres niezwłocznie po zmianie adresu e-mail. Ważne jest, aby sprawdzić, czy nasze wiadomości e-mail do Ciebie nie utknęły w filtrze spamu, ponieważ wszelka komunikacja z nami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub strony internetowej.

 • 2. Dostawa biletów

  Kiedy FlySmarter otrzyma płatność Bilety elektroniczne zostaną wysłane na adres e-mail podany podczas rezerwacji podróży w ciągu 24 godzin. Odprawiasz się na lotnisku z paszportem, biletem elektronicznym i innymi niezbędnymi dokumentami podróżnymi. Nie otrzymasz żadnych dokumentów podróżnych tradycyjną pocztą. Jeśli w ciągu 48 godzin nie otrzymasz e-biletu e-mailem, skontaktuj się z nami natychmiast. Jako podróżujący jesteś odpowiedzialny za wprowadzenie prawidłowego adresu e-mail.

 • 3. Płatności

  Rezerwacja jest wiążąca w przypadku zaakceptowania warunków wystawienia faktury lub częściowej płatności, alternatywnie w przypadku płatności FlySmarter.
  Bankowością internetową można płacić za pośrednictwem Trustly, a także fakturą, płatnością częściową lub kartą.
  Aby rezerwacja była ważna, płatność musi zostać dokonana w terminie zgodnie z linkiem znajdującym się w potwierdzeniu zamówienia.

 • 4. Anulowanie i zmiana rezerwacji

  Przed dokonaniem płatności lub przed zatwierdzeniem warunków wystawienia faktury lub płatności częściowej, istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zamówienia.
  Jeżeli dokonano płatności i otrzymano numery rezerwacji/bilety lotnicze/kupony, podróżny musi jak najszybciej skontaktować się z FlySmarter w przypadku anulowania rezerwacji. Anulowanie rezerwacji przed wyjazdem akceptowane jest drogą e-mailową .
  Jeżeli biuro FlySmarter jest zamknięte, podróżny musi skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą na lotnisku odlotu.
  Jeżeli ubezpieczenie od rezygnacji zostało wybrane i opłacone, w przypadku anulowania obowiązują poniższe zasady ochrony przed anulowaniem.
  Jeśli nie wykupiono ubezpieczenia od rezygnacji, zwrot pieniędzy nie jest możliwy.

  Możliwości zmiany rezerwacji odbywają się zgodnie z przepisami linii lotniczych, a te zasady dotyczące zmiany rezerwacji są zazwyczaj bardzo rygorystyczne, tj. zazwyczaj nie można dokonać zmiany rezerwacji. Zmiany rezerwacji podróży należy dokonać przed odlotem pierwotnego lotu. Jeśli zmiana rezerwacji nie zostanie dokonana, jako podróżny utracisz bilet i nie będzie możliwości zwrotu pieniędzy ani zmiany rezerwacji. Jeżeli linia lotnicza umożliwia zmianę rezerwacji, nasza opłata za tę zmianę zostanie doliczona do opłaty pobieranej przez linię lotniczą.

 • 5. Ubezpieczenie od rezygnacji

  FlySmarter poleca podróżnym wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji.

  Z ochrony przed odwołaniem możesz skorzystać, gdy jako podróżny jesteś zmuszony odwołać podróż, ponieważ Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich dotknęła poważna choroba, wypadek lub śmierć w okresie krótkim od czasu rozpoczęcia podróży. Osoba powiązana oznacza męża, żonę, konkubenta, rodzeństwo, krewnych w linii prostej lub zstępnej. Konkubenci muszą być zameldowani pod tym samym adresem.

  Powód anulowania podróży nie mógł być znany w momencie dokonywania pierwszej rezerwacji. Ochrona anulacyjna nie obejmuje chorób psychicznych, depresji lub ostrego pogorszenia istniejącej choroby/stanu przewlekłego w okresie obowiązywania ochrony anulacyjnej. Ochrona anulacyjna nie obejmuje choroby, nieszczęśliwego wypadku lub innych następstw spowodowanych ciążą lub porodem. Ochrona przed odwołaniem przestaje obowiązywać w momencie rozpoczęcia podróży.

  Ochrona przed anulowaniem jest ważna tylko wtedy, gdy została zakupiona w związku z pierwszą rezerwacją i dokonano za nią płatności. Zabezpieczenia przed anulowaniem nie można wykupić osobno po dokonaniu płatności końcowej.

  Anulacji należy dokonać najpóźniej na 3 godziny przed odlotem poprzez wysłanie do Flysmarter wiadomości na adres mailowy (). Jeżeli biuro FlySmarter jest zamknięte, anulowania należy dokonać także bezpośrednio u przewoźnika (np. linii lotniczej). Wysyłasz nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, który podałeś podczas rezerwacji wycieczki.
  Wiadomość e-mail musi zawierać następujące informacje:
  -Numer rezerwacji
  -Który z pasażerów ma być anulowany
  -Powód anulowania
  - Odpowiedź na pytanie czy zapoznałem się z warunkami ubezpiecenia przed anulowaniem?
  Nie ma możliwości cofnięcia anulowania.

  FlySmarter zaświadczenia lekarskie, bilety i inne dokumenty podróżne należy dostarczyć możliwie jak najszybciej i najpóźniej 10d dni od anulacji na adres mailowy (FlySmarter, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN). Zaświadczenie lekarskie musi zawierać informację, że choroba ma ostry charakter, oraz że podróż nie może zostać zrealizowana z jej powodu. Zaświadczenie lekarskie musi być opieczętowane i podpisane przez lekarza prowadzącego działalność w Polsce.
  W przypadku podróży grupowych odszkodowanie nie przysługuje współubezpieczonemu. Wycieczka grupowa oznacza więcej niż 6 osób lub więcej niż dwie rodziny, które wspólnie zarezerwowały wycieczkę.

  Składka za ochronę przed anulowaniem i produkty opcjonalne nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10%, jednak co najmniej 200 SEK na osobę.

  Zwrot pieniędzy następuje zawsze na to samo konto, kartę debetową i kredytową, z których FlySmarter poprzednio otrzymał zapłatę.

  Ochrona przed anulowaniem nie obejmuje kosztów, w przypadku których można uzyskać odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych itp.

  Maksymalna kwota odszkodowania wynosi 50 000 SEK na osobę i podróż. Jednakże maksymalnie 150 000 SEK na rodzinę. Opłata za ochronę przed anulowaniem nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

  Pobierz zaświadczenie lekarskie »

 • 6. FlySmarter Gwarancja

  FlySmarter zaleca Ci jako podróżnikom wykupienie FlySmarter gwarancji, jeśli jest oferowana.

  • Gwarancja dotyczy wyłącznie lotów regularnych.
  • Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy została wykupiona w związku z pierwszą rezerwacją i dokonano za nią płatności.
  • Anulowanie musi nastąpić nie później niż 3 godziny przed odlotem. FlySmarter Gwarancja przestaje obowiązywać z chwilą rozpoczęcia podróży.
  • Anulowania należy dokonać bezpośrednio pod adresem FlySmarter w dni powszednie 10-16 przez lub bezpośrednio z linią lotniczej gdy biuro FlySmarter jest zamknięte. Jeżeli anulowanie rezerwacji zostało dokonane z linią lotniczą, należy uzyskać od niej ważne pisemne potwierdzenie anulowania, aby móc to zrobić FlySmarter Gwarancja musi być ważna.
  • Opłata za FlySmarter produkty gwarancyjne i opcjonalne nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 400 SEK za osobę.
  • Maksymalna kwota odszkodowania wynosi 20 000 SEK na osobę i podróż. Jednakże maksymalnie 50 000 SEK na rodzinę..
 • 7. Ochrona przed upadłością

  FlySmarter zaleca Ci jako podróżnikowi wykupienie FlySmarter chroniący przed upadłością. Ochrona przed upadłością pońsza pożywa, gdy jako podrożny jesteś sprawdzonyć pożóż z vagności bankructwa linii ławysnej. Z Ochrona przed upadłością FlySmarter W przypadku bankructwa linii lotniczej otrzymasz zwrot pieniędzy lub nową równoważną podróż w obie strony, jeśli rozpocząłeś już podróż zgodnie z poniższymi warunki. Ochrona na wypadek upadłości jest ważna tylko wtedy, gdy została podpisana w związku z pierwszą rezerwacją i dokonana została płatność za nią. Zabezpieczenia na wypadek upadłości nie można wykupić odrębnie po dokonaniu płatności końcowej. Składka z tytułu ochrony przed upadłością nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10%, jednak co najmniej 500 SEK na osobę. Zwrot środków następuje zawsze na to samo konto bankowe, kartę debetową i kredytową, z której wcześniej dokonałeś płatności. Ochrona na wypadek upadłości nie obejmuje kosztów, w przypadku których można uzyskać odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych itp. Maksymalna kwota odszkodowania wynosi 15 000 SEK na osobę i podróż. Jednakże maksymalnie 50 000 SEK na rodzinę. Ochrona nie dotyczy linii lotniczych, które w momencie rezerwacji i opłacenia biletu znajdują się w fazie restrukturyzacji korporacyjnej, są zarejestrowane na podstawie „Rozdziału 11” lub są z innego powodu niewypłacalne lub ogłosiły upadłość. Jeżeli wykupiłeś ochronę przed upadłością, ale FlySmarter został ponownie obciążony w wyniku reklamacji karty, prawo do skorzystania z ochrony przed upadłością przechodzi na FlySmarter. Rezerwując wycieczkę zorganizowaną, FlySmarter przestrzega obowiązującej ustawy o podróżach zorganizowanych. Rezerwacja wycieczek zorganizowanych objęta jest gwarancją podróży. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Kammarkollegiet. Jako podróżny jesteś wówczas chroniony gwarancją i nie musisz wykupywać naszego zabezpieczenia przed upadłością.

 • 8. Dokumenty podróżne

  Obowiązkiem podróżnego jest sprawdzenie wszystkich dokumentów podróży niezwłocznie po ich otrzymaniu. Natychmiast sprawdź nazwiska, liczbę osób, godziny odjazdu, miejsce docelowe, cenę itp. Skontaktuj się z FlySmarter niezwłocznie po wykryciu błędów. Ustalenia zawarte z pracownikami biura przez telefon muszą zostać potwierdzone pisemnie aby by były one wiążące.

 • 9. Paszport i wiza

  Obowiązkiem podróżującego jest posiadanie ważnego paszportu oraz, w stosownych przypadkach, ważnych wiz/zezwoleń na wjazd do wszystkich krajów, które odwiedza się w trakcie podróży, a także wiz/wizy tranzytowych/pozwoleń na wjazd w przypadku międzylądowania. W przypadku podróży z osobą niepełnoletnią mogą obowiązywać specjalne zasady. Jeśli nie masz pewności, jakie zasady wizowe mają zastosowanie, skontaktuj się z ambasadą/konsulatem odpowiedniego kraju. W przypadku podróży do większości krajów spoza strefy Schengen paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.

 • 10. Szczepienia i opieka zdrowotna

  Obowiązkiem podróżującego jest dopełnienie formalności niezbędnych do dopełnienia podróży, takich jak szczepienia. Każdy kierunek ma swoje własne wymagania dotyczące formalności wjazdowych. Uzyskanie tych informacji jest obowiązkiem podróżującego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z nieprzestrzegania oficjalnych przepisów.

 • 11. Bagaż

  Dokładne informacje na temat bagażu zabieranego w podróż można znaleźć w regulaminach danej linii lotniczej, z którymi można zapoznać się na ich stronie internetowej. Informacja o maksymalnej wadze bagażu rejestrowanego musi być podana na bilecie lotniczym.

 • 12. Ubezpieczenia

  Obowiązkiem podróżującego jest upewnienie się, że posiada ubezpieczenie na czas podróży. Ubezpieczenie podróżne można zarezerwować poprzez FlySmarter. Współpracujemy z Solid Försäkring i polecamy ich ochronę ubezpieczeniową.

 • FORTSÄTT HÄR!
 • 13. Dzieci i młodzież

  Dzieci

  Niemowlęta- większość linii lotniczych oferuje zniżki dla niemowląt.

  Niemowlęta w wieku 0–23 miesięcy nie mają własnego siedzenia, lecz siedzą na kolanach osoby dorosłej. Wracając do domu z podróży, zawsze podawaj wiek niemowlęcia.

  Dzieci w wieku 2-11 lat, wiek, który podajesz w dniu wyjazdu, aby otrzymać zniżkę dla dziecka. Jeśli rezerwujesz bilet w obie strony, Twoje dziecko musi mieć od 2 do 11 lat w momencie wylotu na danej trasie.

  Bilet Młodzieżowy

  Aby podróżować z biletem młodzieżowym, należy podczas całej podróży okazać ważny dowód osobisty, paszport lub inny dokument.

  Jeżeli chcesz zarezerwować bilet dla dziecka podróżującego samotnie (poniżej 16 roku życia), mogą obowiązywać specjalne zasady. Niektóre linie lotnicze nie pozwalają dzieciom poniżej 16 roku życia podróżować samodzielnie. Zwykle wymagany jest formularz, który opiekunowie muszą podpisać i przesłać do linii lotniczej. Formularz ten można znaleźć na stronie internetowej danej linii lotniczej. Przed zarezerwowaniem biletu dla dziecka podróżującego bez opieki zawsze sprawdź warunki danej linii lotniczej.

 • 14. Podatki lotniskowe

  Cena płacona za podróż lotniczą obejmuje podatki i opłaty lotniskowe. W niektórych (nielicznych) krajach mogą obowiązywać lokalne podatki od wylotu, które jako podróżny należy uiścić lokalnie władzom lotniczym tego kraju.

 • 15. Lot

  FlySmarter sprzedaje przejazdy w obie strony, chyba że zarezerwowano bilety jednorazowe. Nie da się uniknąć przejazdu jednym odcinkiem i zachować pozostałe. Jeżeli nie wykorzystasz segmentu (tzw. „Noshow”), pozostały segment zostanie automatycznie anulowany przez linię lotniczą. Nie ma wówczas możliwości zwrotu pieniędzy ani zmiany rezerwacji. Obejmuje to podróż samolotem, autobusem lub pociągiem.

  Jeżeli na naszej stronie internetowej zdecydujesz się na rezerwację lotu wielomiastowego, w niektórych przypadkach łączymy dwie lub więcej pojedynczych podróży tą samą lub różnymi liniami lotniczymi, aby zapewnić podróż w obie strony z wieloma przesiadkami. Oznacza to, że masz dwa lub więcej oddzielnych biletów, a każdy bilet ma swoje własne zasady lotu. Zmiana rezerwacji, zmiany rozkładu lotów lub inne zmiany na jednym z lotów nie mają wpływu na drugi bilet, a zasady obowiązujące na drugim locie nadal obowiązują. Jeśli na przykład jeden z lotów zostanie zmieniony lub odwołany, druga linia lotnicza lub biuro podróży nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy za pozostałą część podróży i zaoferowania nowego planu podróży.

 • 16. Hotel

  FlySmarter przekazuje Państwu potwierdzenie hotelu, które należy okazać przy zameldowaniu. Na miejscu mogą obowiązywać lokalne podatki i opłata klimatyczna.

 • 17. Bilety na piłkę nożną

  W przypadku anulowania opłaconych biletów na piłkę nożną nie przysługuje zwrot pieniędzy. Dotyczy to również sytuacji, gdy godzina meczu zostanie przesunięta w taki sposób, że podróżny nie będzie mógł obejrzeć meczu piłki nożnej w ramach czasowych zarezerwowanej wycieczki. Dzień meczu/godzina meczu może zostać zmieniona w krótkim czasie. Klient ma obowiązek sprawdzić dni i godziny meczów przed wyjazdem. Zarówno my, jak i nasi dostawcy zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny biletów na mecze w dowolnym momencie. W związku z „większymi” meczami istnieje możliwość dostarczenia naszym klientom karnetów. Te karnety roczne Klient zwraca zgodnie z załączoną informacją.

  Nie możemy zobaczyć więcej informacji na temat miejsc niż te, które podano w momencie zakupu z wyprzedzeniem, wynika to z faktu, że bilety są drukowane lub dystrybuowane w pobliżu meczu. Bilety/miejsca na arenie nie są określone, chyba że w momencie rezerwacji określono inaczej. Należy pamiętać, że bilety na dłuższym boku rozciągają się od flagi narożnej do flagi narożnej. W przypadku rezerwacji miejsc centralnie położonych żądanie to należy zgłosić w momencie rezerwacji. Aby poznać lokalizację, zobacz szkic areny w cennikach wszystkich drużyn. Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich, ortograficznych oraz zmian wprowadzonych po oddaniu materiału do druku lub opublikowaniu na naszej stronie internetowej.

  Wszystkie miejsca znajdują się w sekcjach odpowiednich gospodarzy. W żadnym wypadku nie wolno nosić barw drużyny gości.

  Bilety kupowane są według wartości rynkowej, w związku z czym mogą różnić się ceną. Cena jaką pobieramy za bilet jest ZNACZNIE WYŻSZA od tej wydrukowanej na bilecie (czasami nawet 5-10 razy wyższa). Ostateczna cena biletu uwzględnia cenę, jaką płacimy na rynku wtórnym, ryzyko finansowe oraz pracę związaną z uzyskaniem biletów.

  Kupując więcej niż 2 bilety, nie możemy zagwarantować, że wszystkie miejsca będą razem.

  Bilety zostaną dostarczone przesyłką kurierską do hotelu (w mieście, w którym odbędzie się mecz) najpóźniej w dniu meczu (6 godzin przed rozpoczęciem).

 • 18. Rejsy

  Ponieważ firmy wycieczkowe mają różne zasady dotyczące tego, co jest wliczone w cenę rejsu, co można wnieść na pokład, godziny kolacji itp., ważne jest, abyś jako podróżny zapoznał się z zasadami danego armatora przed wypłynięciem.

  Nie możemy zagwarantować, że statki zawsze zawiną do wszystkich portów na trasie. Firmy żeglugowe mają prawo ominąć porty, zawijać do innych portów lub przesiadać się na inny statek. Zmiany w planie podróży dokonywane są ze względu na bezpieczeństwo gości i nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za ogłaszane godziny przybycia i wypłynięcia z portów.

 • 19. Samochód

  FlySmarter zdecydowała się na współpracę z wybranymi wypożyczalniami samochodów. Te wypożyczalnie samochodów są odpowiedzialne za samochód. W niektórych krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. Sprawdź, jakie zasady obowiązują w kraju, w którym wynajmujesz samochód.

 • 20. Reklamacje

  Jeśli podczas podróży nie będziesz zadowolony z czegoś, jako podróżny musisz zgłosić to bezpośrednio podczas podróży, aby móc natychmiast rozwiązać problem. Jeśli nie otrzymałeś pomocy w trakcie podróży i nadal nie jesteś usatysfakcjonowany, reklamacje należy kierować do nas pisemnie na adres FlySmarter (FlySmarter, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN).

 • 21. Wycieczka zorganizowana

  Przy rezerwacji wycieczki zorganizowanej FlySmarter obowiązuje polska ustawa o zorganizowanych podróżach. Rezerwacja wycieczek zorganizowanych objęta jest gwarancją podróży. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Kammarkollegiet.
  Jeżeli wycieczka zorganizowana obejmuje rejs, obowiązują następujące zasady:
  Ponieważ firmy wycieczkowe mają różne zasady dotyczące tego, co jest wliczone w cenę rejsu, co można wnieść na pokład, godziny kolacji itp., ważne jest, abyś jako podróżny zapoznał się z zasadami danego armatora przed wypłynięciem.
  Nie możemy zagwarantować, że statki zawsze zawiną do wszystkich portów na trasie. Firmy żeglugowe mają prawo ominąć porty, zawijać do innych portów lub przesiadać się na inny statek. Zmiany w planie podróży dokonywane są ze względu na bezpieczeństwo gości i nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.

 • 22. Błędy techniczne

  FlySmarter zastrzega sobie prawo do błędów technicznych i błędnych cen. Jeżeli coś poszło nie tak prosimy o kontakt FlySmarter Postaramy się o najszybsze znalezienie rozwiązania w miarę możliwości.

 • 23. Inne informacje

  Pasażer ma obowiązek regularnie sprawdzać rozkład lotów, zarówno w przypadku podróży tam, jak i w obie strony. Zawsze możesz sprawdzić swoją rezerwację, korzystając z linku dołączonego do Twojego biletu elektronicznego. Oczywiście możliwe jest również sprawdzenie godzin lotów bezpośrednio u linii lotniczej. FlySmarter nie odpowiada za informowanie Cię o aktualnych zmianach rozkładu jazdy lub odwołanych lotach. Na https://www.tripcase.com/users/new znajdziesz swój harmonogram (możesz używać tylko A-Z i 0-9).

  Zalecamy, aby zawsze kontaktować się z linią lotniczą nie później niż 72 godziny przed odlotem w celu „ponownego potwierdzenia” biletu. Godziny odprawy można znaleźć na stronie internetowej danej linii lotniczej. Zalecamy, aby zawsze przybyć na miejsce z dużym wyprzedzeniem przed wyjazdem.

  FlySmarter nie może brać odpowiedzialności za koszty lub inne negatywne skutki związane ze zmianą godzin odlotów, godzin przylotów, zmianą warunków sprzedaży biletów, overbookingiem, odwołanymi lotami, opóźnieniami lub innymi zdarzeniami wykraczającymi poza FlySmarters kontrolą. Na te powody FlySmarter nie mają wpływu i dlatego nie mogą ponosić żadnej odpowiedzialności. FlySmarter nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w miejscu docelowym lub w jego pobliżu wystąpi katastrofa ekologiczna, akt wojny, strajk lub inne zdarzenie interwencyjne, które uniemożliwi zaplanowaną podróż. FlySmarter pośredniczy jedynie w sprzedaży biletów lotniczych i nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w rozkładzie lotów i odwołane loty.

  Jeśli nie wybrałeś naszego Pakietu Usług, wszelkie zmiany w rozkładzie lotów będą ustalane bezpośrednio z odpowiednią linią lotniczą.

  W przypadku, gdy linia lotnicza dopuszcza odwołanie z powodu zmiany rozkładu lotów lub odwołanych lotów, zostanie zwrócona pełna kwota za dany bilet pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 395 SEK za osobę. Należy pamiętać, że koszty poniesione za zmianę rezerwacji i/lub produkty opcjonalne nie podlegają zwrotowi.

  FlySmarter nie ponosi odpowiedzialności za koszty transportu pomiędzy lotniskami, koszty bagażu i opłaty za odprawę, które nie są wliczone w cenę biletu.

  Nie możemy zajmować się rutynowymi czynnościami związanymi z dziećmi podróżującymi bez opieki, ale zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z linią lotniczą w sprawie całej rezerwacji.

  Linie lotnicze oferują bilety grupowe dla grup liczących co najmniej 10 podróżnych. Jeśli zarezerwujesz kilka rezerwacji dla grupy, ryzykujesz, że linie lotnicze odwołają wszystkich pasażerów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w rezerwacji wycieczki grupowej.

 • 24. Polityka prywatności (GDPR)

  W Twoich kontaktach z FlySmarter uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych i je przetwarzamy. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej polityce prywatności. Kliknij tutaj.

 • 25. Odpowiedzialność linii lotniczych za pasażerów i ich bagaż

  Kliknij tu aby otworzyć dokument: Kliknij tutaj.

 • 26. Odpowiedzialność za realizację wyjazdu

  FlySmarter / AOB Travel AB, pełni funkcję pośrednika w sprzedaży biletów lotniczych w imieniu linii lotniczych. To znaczy że FlySmarter nie sprzedaje biletów lotniczych we własnym imieniu, lecz że bilet lotniczy jest sprzedawany przez linię lotniczą za pośrednictwem tej spółki FlySmarter. FlySmarter nie ponosi zatem odpowiedzialności wobec klienta w przypadku bankructwa linii lotniczej, odwołania lotów, wprowadzenia zmian w rozkładzie, uszkodzenia lub zagubienia bagażu lub w inny sposób nie dostarczenia usług zgodnie z umową dotyczącą wykonania transportu. W takich przypadkach klient ma obowiązek kierować wszelkie roszczenia bezpośrednio do linii lotniczej.

  FlySmarter jest także pośrednikiem w zakresie hoteli, wynajmu samochodów i innych obiektów. FlySmarter nie ponosi zatem odpowiedzialności wobec Klienta za problemy związane z pobytem w hotelu lub wynajmem samochodu. Za takie problemy odpowiada dany hotel lub wypożyczalnia samochodów. Dlatego wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do odpowiedniego hotelu lub wypożyczalni samochodów. FlySmarter świadczy usługi osobom prywatnym.

 • 27. Import nasion, roślin i części roślin do Danii

  Jeśli podróżujesz do Danii z kraju spoza UE, nie możesz swobodnie wwozić nasion, roślin i części roślin, którymi są owoce, warzywa, kwiaty cięte, rośliny zielone, nasiona, inne żywe części roślin i gleba. Ważne jest, abyś zapoznał się z przepisami, abyś mógł legalnie importować wybrane rośliny i nie ryzykować importu czegoś, co jest nielegalne.

  Zgodnie z przepisami oznacza to na przykład, że nie można mieć w bagażu rośliny, bukietu kwiatów ani niektórych owoców po przybyciu do UE z kraju spoza UE bez załączonego dokumentu stwierdzającego stan zdrowia roślin. certyfikat.

  Przeczytaj o zasadach w folderze Duńskiej Agencji Rolnictwa